ทำความสะอาดร่างกาย

ทำความสะอาดร่างกาย

การทำความสะอาดลำตัว แขนขา หู ตา ปากฟัน ระบบขับถ่าย สระผม* โกนหนวด* ตัดเล็บ* นวดหลัง และเปลี่ยนเสื้อผ้า เช้า-เย็น และ เมื่อจำเป็น (*ตามเหมาะสม)
1.เตรียมอุปกรณ์ทำความสะอาดร่างกาย
2.เริ่มทำความสะอาดตามส่วนต่างๆของร่างกายจากบนลงล่างหน้าไปหลัง และช่องปาก
3.ทำความสะอาดอวัยวะเพศและก้นหลังขับถ่าย
3.1กรณีคาสายสวนปัสสาวะ ตรวจสอบสายสวน และถุงเก็บปัสสาวะให้พร้อมใช้งาน บีบรูดสายสวนปัสสาวะอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง
3.2กรณีใช้ถุงพลาสติกรองรับน้ำปัสสาวะในเพศชาย ให้เปลี่ยนถุงใหม่ทันทีหลังขับปัสสาวะหรือไม่เกิน 30 นาที โดยผูกยึดปากถุงให้ห่างจากโคนองคชาติประมาณ 0.5 เซนติเมตร ไม่ให้แน่นจนเกินไป
4.ทำแผลตามร่างกาย เช่น แผลกดทับ ทาผิวทั่วไปด้วยโลชั่น น้ำมันทาผิว หรือวาสลีน
เพื่อป้องกันผิวแห้ง
5.ทำความสะอาดแผลเจาะคอ และท่อเหล็กภายใน (ถอดล้างและต้ม)
6.สวมเสื้อผ้าและจัดเสื้อผ้าให้เรียบร้อย