ทำความสะอาดที่นั่ง/ที่นอน

ทำความสะอาดที่นั่ง/ที่นอน

เปลี่ยนและทำความสะอาด ผ้าปูที่นอน เบาะหมอน และเครื่องนอน ทุกวันและเมื่อจำเป็น (*ตามเหมาะสม)
1.จัดเตรียมเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน แผ่นยางรองนอน
2.ตรวจดูเบาะลมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
3.เปลี่ยนเสื้อผ้า ผ้าปูที่นอน แผ่นยางรองนอนใหม่ และจัดให้ผ้าปูที่นอนและแผ่นยางรองนอน
ให้เรียบตึง
4.ตรวจดูเบาะลมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
5. จัดหมอนหรือเบาะรองให้อยู่ในตำแหน่งที่รองรับปุ่มกระดูกหรือส่วนต่างๆร่างกาย ห้ามใช้ห่วงยางเป่าลม หรือหมอนรูปโดนัทรองบริเวณปุ่มกระดูก