ให้อาหารทางสายยาง

ให้อาหารทางสายยาง

ให้อาหารในแต่ละมื้อให้เหมาะสมตามความต้องการของร่างกายหรือตามคำแนะนำของแพทย์ และให้อาหารให้ถูกต้องทั้งป้อนทางปากและทางสาย โดยไม่ทำให้เกิดการสำลักหรือติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยควรให้ 4 – 6 มื้อ ต่อวัน
1.จัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม ยา และอาหารเสริมแก่ผู้ป่วย ตามความเหมาะสม ในแต่ละมื้อ
2.ปรับท่าทางให้ศีรษะสูงอย่างน้อย 30 - 45 องศา ขณะทานอาหารและหลังทานอาหารต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ชั่วโมง
3.หากมีอาการหายใจแรง หายใจลำบาก มีเสมหะในปอด ให้ทำการเคาะปอด/ดูดเสมหะให้เรียบร้อยก่อน เพื่อป้องกันการสำลักอาหาร
3.1หากรับประทานอาหารทางปาก ให้จัดอาหารที่ง่ายต่อการเคี้ยวและกลืน พร้อมทั้งป้อนอาหารด้านที่เคี้ยวได้สะดวก
3.2หากให้อาหารทางสายยาง ให้ตรวจสอบตำแหน่งของสายยางให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม และปริมาณอาหารที่เหลือในกระเพาะอาหารทุกครั้งก่อนการให้อาหาร
3.2.1หากอาหารในกระเพาะเหลือมากกว่า 50 มิลลิลิตร ให้เลื่อนมื้ออาหารออกไป
3.2.2หากอาหารเหลือเท่ากับหรือน้อยกว่า 50 ซีซี ให้เลื่อนออกไป 1 ชั่วโมงแล้วมาตรวจสอบอีกครั้ง ถ้ายังเหลือมากกว่า 30 ซีซี ให้งดมื้อนั้นๆออกไป