ยืดเหยียดข้อและกล้ามเนื้อ

ยืดเหยียดข้อและกล้ามเนื้อ

การยืดเหยียดข้อและกล้ามเนื้อ บริเวณกล้ามเนื้อแขน ขา ข้อส่วนแขน ข้อส่วนขา และข้อต่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว โดยทำทุกวัน วันละประมาณ 30 นาที
1.ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของข้อต่อต่างๆ กล้ามเนื้อแขนและขาก่อนการบริหาร
2.บริหารข้อต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ข้อส่วนแขน ข้อส่วนขา (ยกเว้นบริเวณที่มีข้อจำกัด)
2.1บริหารข้อส่วนแขน ได้แก่ ยกแขนขึ้น-ลง กางแขนออกและหุบแขนเข้า หมุนข้อไหล่เข้า-ออก งอข้อศอกเข้าและเหยียดออก กระดกข้อมือขึ้น - ลง กำนิ้วมือเข้าและเหยียดออก กระดกนิ้วโป้งขึ้น-ลง
2.2บริหารข้อส่วนขา ได้แก่ งอขาเข้าและเหยียดขาออก งอข้อสะโพกและข้อเข่า หมุนข้อสะโพกเข้าและหมุนข้อสะโพกออก กางขาและหุบข้อสะโพกเข้าและออก กระดกข้อเท้าขึ้น-ลง หมุนปลายเท้าเข้า-ออก