ป้อนอาหารทางปาก

ป้อนอาหารทางปาก

ให้อาหารป้อนทางปาก
- ให้ได้รับน้ำทางปาก ประมาณ 2 ขวดลิตร หรือ 8-10แก้ว/วัน (ถ้าไม่มีข้อห้าม)
- ให้ได้รับสารอาหารครบถ้วนตามปริมาณที่ควรได้รับต่อวัน
- กรณีไม่มีข้อห้าม ให้จัดท่าศีรษะสูงอย่างน้อย 30 - 45 องศา ขณะป้อนอาหารทางปาก หรือให้อาหารทางสายยาง
- หลังการป้อนอาหารหรือให้อาหารทางสายยาง ให้นอนท่าศีรษะสูงอย่างน้อย 30 - 45 องศา ต่ออีก 2 ชั่วโมง
- หากรับประทานอาหารทางปาก ให้จัดอาหารที่ง่ายต่อการเคี้ยวและกลืน พร้อมทั้งป้อนอาหารด้านที่ผู้สูงอายุเคี้ยวได้สะดวก (กรณีอัมพฤตครึ่งซีก ป้อนด้านที่ยกมุมปากได้)
- หากให้อาหารทางสายยาง ให้ดูดเสมหะในท่อเจาะคอ (ถ้ามี) และดูดน้ำลายในคอ ก่อนให้อาหาร แล้วตรวจสอบตำแหน่งของสายยางว่าไม่มีการเลื่อนหลุด และจำนวนอาหารที่เหลือในกระเพาะอาหารก่อนให้ ถ้ามากกว่า 50 มิลลิลิตร ให้เลื่อนมื้ออาหารออกไป