Package 1 เดือน

Package 1 เดือน

1.สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน(หยุด 4 วัน) คาบริการ 18,000 บ. เหมาจ่ายรวมค่าอาหาร 21,000 บ.
2.สำหรับผู้ป่วยติดเตียง(หยุด 4 วัน) คาบริการ 20,800 บ. เหมาจ่ายรวมค่าอาหาร 23,800 บ.3 สำหรับผู้ป่วยติดเตียง(หนัก)(หยุด 4 วัน) คาบริการ 24,000 บ. เหมาจ่ายรวมค่าอาหาร 27,000 บ.
รายละเอียดแพคเกจ