Package 1 ครั้ง

Package 1 ครั้ง

1. ทำความสะอาดร่างกายทุกส่วน-ดูดน้ำลายในปาก (1 ครั้ง) 100 บ. 2. ชำระร่างกายหลังขับถ่าย-เปลี่ยนเสื้อผ้า/เครื่องนอน (1 ครั้ง) 50บ. 3. แปรงฟัน/ทำความสะอาดช่องปาก-ดูดน้ำลายในปาก (1 ครั้ง) 50 บ. 4. ทำความสะอาดเตียง/ที่นั่ง-นอน (1 ครั้ง) 50 บ. 5. ดูดเสมหะ/น้ำลาย-ให้อาหารทางปาก-ทางสายยาง (1 ครั้ง) 100 บ. 6. พลิกตะแคงตัว-จัดท่า-จัดเครื่องนอน (1 ครั้ง) 50บ. 7. บริหารข้อ-กล้ามเนื้อ (1 ชม.) 100 บ. 8. ดูดเสมหะในท่อเจาะคอ (1 ชุด) 50 บ. 9. ดูดเสมหะในท่อเจาะคอ-ทำแผลเจาะคอ (1 ชุด) 100 บ. 10. จัดท่าระบายเสมหะ-เคาะปอด-ดูดเสมหะ (โดยพยาบาล) (3 ชั่วโมง) 500 บ.11. อยู่เป็นเพื่อน-พูดคุยป้องกันซึมเศร้า (1 วัน) 400 บ. 12. สอนการเดิน ลุกนั่ง เคลื่อนย้าย (1 ชม.) 100 บ. 13. ใส่สายให้อาหาร (โดยพยาบาล) (1 ครั้ง) 300 บ. 14. ใส่สายสวนปัสสาวะ (โดยพยาบาล) (1 ครั้ง) 350 บ. 15. พาไปทำกิจกรรมนอกบ้าน (1 วัน) ญาติเป็นผู้ขับรถ 500 บ. 16. พาไปทำกิจกรรมนอกบ้าน (1 วัน) ผู้ดูแลเป็นผู้ขับรถ 1,000บ. 17. พาไปโรงพยาบาล (1 วัน) 500 บ. 18. ฝึกออกกำลังกายที่บ้าน (1 ชม.) 100 บ. 19. ทำแผลที่บ้าน 200 บ.
รายละเอียดแพคเกจ