เกี่ยวกับเรา

แพลตฟอร์ม iMedCare: บริการด้วยหัวใจ มอบความห่วงใยถึงบ้าน

we serve excellence care at your home

เกิดขึ้นจากความร่วมมือเพื่อเสริมระบบบริการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน รองรับสังคมสูงวัย ระหว่างดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และมูลนิธิชุมชนสงขลา

เป้าหมาย พัฒนาการให้บริการผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่บ้าน โดยผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน (Home care giver) ในเขตเมือง ผ่าน Platform iMedCare แบบครบวงจร ลดช่องว่างของระบบบริการ สร้างมาตรฐานการให้บริการร่วมกัน

บริการหลัก ได้แก่ ทำความสะอาดร่างกาย ทำความสะอาดที่นั่ง/ที่นอน ให้อาหาร พลิกตะแคงตัว ยืดเหยียดข้อและกล้ามเนื้อ เคาะปอดและดูดเสมหะ

บริการอื่นๆ ได้แก่ 1) พูดคุยเป็นเพื่อน 2) พาไปพบแพทย์ตามนัด 3) พาไปวัด/ พบเพื่อน/ไปซื้อของ/ออกกำลังกาย ฯลฯ 4) ช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวัน เช่น อาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้า ป้อนข้าว พาเดิน เข้านอน

ดำเนินการในลักษณะธุรกิจเพื่อสังคม โดยทีมงานผู้ดูแลที่บ้าน(Home Care Giver) ซึ่งผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่คณะพยาบาลศาสตร์กำหนด ได้รับใบรับรองอย่างเป็นทางการ

ติดต่อเรา : มูลนิธิชุมชนสงขลา 73 ถนนเพชรเกษม ซอย 5 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทร 074-221286

LOGO