วิธีการป้อนที่อยู่

  • ป้อนบ้านเลขที่ หมู่บ้าน ซอย ถนน หมู่ที่ โดยเคาะช่องว่าง 1 ครั้งระหว่างแต่รายการ
  • ป้อนตำบลโดยการพิมพ์ ตำบล หรือ ต. ชื่อตำบล แล้วเลือกจากรายการที่แสดงด้านล่างกล่องป้อนข้อความทุกครั้ง
  • กรณีที่มีชื่อตำบลอยู่แล้ว ให้ลบคำที่อยู่หลังตำบลออกให้หมด แล้วจึงป้อนชื่อตำบลและเลือกจากรายการที่แสดงด้านล่างกล่องป้อนความข้อความ