รูปแบบของวันที่

  • รูปแบบการป้อนวันที่คือ วว/ดด/ปปปป
  • ศักราชที่แสดงในการป้อนข้อมูลของวันที่จะเป็นรูปแบบ ค.ศ.แต่ท่านสามารถป้อนข้อมูลได้ทั้งรูปแบบ พ.ศ. และ ค.ศ. ก็ได้ เช่น 16 พฤษภาคม 2512 สามารถป้อนว่า 16/05/2512 หรือ 16/05/1969
  • วิธีการแปลง พ.ศ. เป็น ค.ศ. คือ ให้เอา 543 ไปลบออกจากปี พ.ศ. ตามสูตร
    ค.ศ. = พ.ศ. - 543
    เช่น พ.ศ. 2510 คือ 2510-543 = ค.ศ. 1967