วิธีเพิ่มชื่อผู้ป่วย

  1. คลิกเมนู ผู้ป่วย
  2. แล้วป้อนชื่อและนามสกุลผู้ป่วยในช่อง "ป้อนชื่อผู้ป่วย" โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้า เคาะเว้นวรรคระหว่างชื่อกับนามสกุล 1 ครั้ง
  3. จะมีรายชื่อแสดงให้
  4. หากมีรายชื่อ ให้คลิกเลือกชื่อ หากไม่มี ให้ป้อนชื่อ-นามสกุล ให้เรียบร้อย
  5. แล้วคลิกปุ่ม +เพิ่มรายชื่อ