แพ็คเกจให้บริการ

เกี่ยวกับเรา => บรรยาย หรือ คลิกไปดู
package การให้บริการ => บรรยาย หรือ คลิกไปดู
เงื่อนไขการให้บริการ => บรรยาย หรือ คลิกไปดู
กรุณาอ่านรายละเอียด เกี่ยวกับเรา package การให้บริการ เงื่อนไขการให้บริการ ก่อนที่จะสมัครใช้บริการ
stars
Service Package
Package 1 เดือน1.สำหรับผู้ป่วยติดบ้าน(หยุด 4 วัน) คาบริการ 18,000 บ. เหมาจ่ายรวมค่าอาหาร 21,000 บ.
Package 1 สัปดาห์1.สำหรับดูแลที่บ้าน 7 วัน คาบริการรวมค่าอาหาร 7,000 บ.
Package 1 วัน1.สำหรับดูแลที่บ้าน 24 ชม. คาบริการรวมค่าอาหาร 1,200 บ. 2สำหรับดูแลที่โรงพยาบาล 24 ชม. คาบริการรวมค่าอาหาร 1,500 บ.
Package 1/2 วัน1.แบบกลางวันดูแลที่บ้าน 12 ชม. ค่าบริการรวมค่าอาหาร 600 บ. 2.แบบกลางวันดูแลที่โรงพยาบาล 12 ชม. ค่าบริการรวมค่าอาหาร 700 บ.3.แบบกลางคืนดูแลที่บ้าน 12 ชม. ค่าบริการรวมค่าอาหาร 600 บ. 4.แบบกลางคืนดูแลที่โรงพยาบาล 12 ชม. ค่าบริการรวมค่าอาหาร 700 บ. 5.ช่วงเช้า 8 ชม. ค่าบริการรวมค่าอาหาร 500 บ. 8.ช่วงบ่าย 8 ชม. ค่าบริการรวมค่าอาหาร 500 บ.
Package 1 ครั้ง1. ทำความสะอาดร่างกายทุกส่วน-ดูดน้ำลายในปาก (1 ครั้ง) 100 บ. 2. ชำระร่างกายหลังขับถ่าย-เปลี่ยนเสื้อผ้า/เครื่องนอน (1 ครั้ง) 50บ. 3. แปรงฟัน/ทำความสะอาดช่องปาก-ดูดน้ำลายในปาก (1 ครั้ง) 50 บ. 4. ทำความสะอาดเตียง/ที่นั่ง-นอน (1 ครั้ง) 50 บ. 5. ดูดเสมหะ/น้ำลาย-ให้อาหารทางปาก-ทางสายยาง (1 ครั้ง) 100 บ. 6. พลิกตะแคงตัว-จัดท่า-จัดเครื่องนอน (1 ครั้ง) 50บ. 7. บริหารข้อ-กล้ามเนื้อ (1 ชม.) 100 บ. 8. ดูดเสมหะในท่อเจาะคอ (1 ชุด) 50 บ. 9. ดูดเสมหะในท่อเจาะคอ-ทำแผลเจาะคอ (1 ชุด) 100 บ. 10. จัดท่าระบายเสมหะ-เคาะปอด-ดูดเสมหะ (โดยพยาบาล) (3 ชั่วโมง) 500 บ.11. อยู่เป็นเพื่อน-พูดคุยป้องกันซึมเศร้า (1 วัน) 400 บ. 12. สอนการเดิน ลุกนั่ง เคลื่อนย้าย (1 ชม.) 100 บ. 13. ใส่สายให้อาหาร (โดยพยาบาล) (1 ครั้ง) 300 บ. 14. ใส่สายสวนปัสสาวะ (โดยพยาบาล) (1 ครั้ง) 350 บ. 15. พาไปทำกิจกรรมนอกบ้าน (1 วัน) ญาติเป็นผู้ขับรถ 500 บ. 16. พาไปทำกิจกรรมนอกบ้าน (1 วัน) ผู้ดูแลเป็นผู้ขับรถ 1,000บ. 17. พาไปโรงพยาบาล (1 วัน) 500 บ. 18. ฝึกออกกำลังกายที่บ้าน (1 ชม.) 100 บ. 19. ทำแผลที่บ้าน 200 บ.
stars
Service Menu
ทำความสะอาดร่างกายการทำความสะอาดลำตัว แขนขา หู ตา ปากฟัน ระบบขับถ่าย สระผม* โกนหนวด* ตัดเล็บ* นวดหลัง และเปลี่ยนเสื้อผ้า เช้า-เย็น และ เมื่อจำเป็น (*ตามเหมาะสม)
ทำความสะอาดที่นั่ง/ที่นอนเปลี่ยนและทำความสะอาด ผ้าปูที่นอน เบาะหมอน และเครื่องนอน ทุกวันและเมื่อจำเป็น (*ตามเหมาะสม)
ให้อาหารทางสายยางให้อาหารในแต่ละมื้อให้เหมาะสมตามความต้องการของร่างกายหรือตามคำแนะนำของแพทย์ และให้อาหารให้ถูกต้องทั้งป้อนทางปากและทางสาย โดยไม่ทำให้เกิดการสำลักหรือติดเชื้อทางเดินหายใจ โดยควรให้ 4 – 6 มื้อ ต่อวัน
พลิกตะแคงพลิกตะแคงตัวและปรับเปลี่ยนท่าท่างจากท่านั่งหรือท่านอนเดิม ตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้า อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง
เคาะปอดการเคาะปอด การจัดท่าก่อนเคาะปอด การตบเบาๆ ด้วยอุ้งมือ
ดูดเสมหะการใช้เครื่องดูดเสมหะ การจัดท่า
ยืดเหยียดข้อและกล้ามเนื้อการยืดเหยียดข้อและกล้ามเนื้อ บริเวณกล้ามเนื้อแขน ขา ข้อส่วนแขน ข้อส่วนขา และข้อต่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหว โดยทำทุกวัน วันละประมาณ 30 นาที
ป้อนอาหารทางปากให้อาหารป้อนทางปาก
ทำแผลการทำแผลกดทับและแผลเจาะคอ ควรทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง หลังจากการทำความสะอาดร่างกายหรือทุกครั้งหากแผลสกปรก และแผลเจาะคอควรทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง (หลังจากดูดเสมหะหรือทำความสะอาดร่างกายเรียบร้อยแล้ว) หรือเมื่อมีเสมหะเปื้อนหรืออับชื้น
พาขึ้นลงจากเตียง/นั่งรถเข็นช่วยเหลือผู้ป่วยในการเคลื่อนย้ายจากเตียงหรือรถเข็นนั่ง โดยเข้าช่วยข้างที่ร่างการอ่อนแรงหรือมีปัญหา และให้ใช้ข้างที่แข็งแรงในการเคลื่อนไหว ซึ่งจะต้องทำอย่างระมัดระวังและกระตุ้นให้เกิดการช่วยตัวเองให้มากที่สุด
พูดคุยเป็นเพื่อน/ช่วยเหลือทั่วไปการพูดคุย ปฏิสัมพันธ์ และช่วยเหลือกิจวัตประจำวันของผู้ป่วย เพื่อส่งเสริมคุณค่าของผู้ป่วยและป้องกันภาวะซึมเศร้า